Катастар

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Бул. војводе Мишића 39, тел. 2652-222, www.rgz.gov.rs

ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕОГРАД
27. марта 43-45
Инфо центар: 6355-600
e-mail: cknbgd.info@rgz.gov.rs

Службе за катастар непокретности:
Нови Београд, Омладинских бригада 1, skn.novibeograd@rgz.gov.rs
Палилула, 27. марта 43-45, skn.palilula@rgz.gov.rs
Раковица, Мишка Крањца 12, skn.rakovica@rgz.gov.rs
Савски венац, Светозара Марковића бр. 79, skn.savskivenac@rgz.gov.rs
Стари град, Цара Душана бр. 1, skn.starigrad@rgz.gov.rs
Вождовац, 27. марта 43-45, skn.vozdovac@rgz.gov.rs
Врачар, Булевар краља Александра 84, skn.vracar@rgz.gov.rs
Земун, Кеј ослобођења бр. 29/II, skn.zemun@rgz.gov.rs
Звездара, 27. марта 43-45, skn.zvezdara@rgz.gov.rs
Барајево, Светосавска бр. 60, skn.barajevo@rgz.gov.rs
Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39Б, skn.grocka@rgz.gov.rs
Лазаревац, Карађорђева бр. 42, skn.lazarevac@rgz.gov.rs
Младеновац, Краља Петра I бр. 173, skn.mladenovac@rgz.gov.rs
Обреновац, Војводе Мишића бр. 192, skn.obrenovac@rgz.gov.rs
Сопот, Космајски трг бр. 12, skn.sopot@rgz.gov.rs
Сурчин, Војвођанска 109, skn.surcin@rgz.gov.rs
Чукарица, Шумадијски трг 2, skn.cukarica@rgz.gov.rs