Лице за заштиту података о личности у Служби главног урбанисте града Београда

Лице за заштиту података о личности у Служби главног урбнанисте града Београда је:

Бојана Миленковић - дипломирани економиста
Трг Николе Пашића 6, Београд
телефон: 011/321-6396
имејл: urbanista@beograd.gov.rs

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС” број 87/18 од 13.11.2018.).