Транзитно оријентисан развој Београда - Дијалог између представника Светске банке и Града Београда у периоду мај-децембар 2017. године (Финални извештај)