Железнички саобраћај

Aкционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
Немањина 6, 11000 Београд
тел. 3616-722
putnik.info@srbvoz.rs​
www.srbvoz.rs

Кол-центар: 3602-899

ВЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЕОГРАДУ:
Београд центар, Прокупачка бб
Вуков споменик, Рузвелтова бб 
Раковица,Патријарха Димитрија бб
Нови Београд, Антифашистичке борбе бб
Земун, Цвијићева 1

Ред вожње путничких возова