Државни органи

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Андрићев венац 1, 3043-068
www.predsednik.rs

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Краља Милана 14, тел. 3026-000
www.parlament.gov.rs

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11, тел. 3617-710
www.srbija.gov.rs