Обавештење о примени Закона о хемикалијама и издавању дозвола

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА И ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА

Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12), издаје дозволе и то:

1. за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник,
2. за коришћење нарочито опасних хемикалија физичком лицу.

Подносиоци захтева за издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија, не плаћају накнаде за издавање тих дозвола, сходно изменама и допунама Закона о хемикалијама.

Обрасце можете преузети у одељку „Корисни линкови” (лево).

  
  Корисни линкови