Приручник о енергетској ефикасности у стамбеним зградама и кућама

У оквиру међународног пројекта Акцелератор ефикасности у зградама (БЕА) који су у партнерству успешно реализовали Град Београд, Програм УН за животну средину и Светски институт за ресурсе, израђен је Приручник о енергетској ефикасности у стамбеним зградама и кућама, намењен првенствено грађанима, тј. станарима стамбених зграда и индивидуалних објеката. Приручник садржи опис стања енергетске ефикасности у зградама у Београду, као и детаљно описане мере које грађани могу да предузимају на енергетској санацији својих објеката, са процедурама. Мере енергетске ефикасности обухватају архитектонско-грађевинске мере на омотачу објекта, али и мере чији је циљ реконструкција или замена инсталација грејања и хлађења, затим замену осветљења, промене у понашању корисника итд.

Свакако, циљ овог Приручника је да грађанима приближи и олакша процес енергетског сређивања своје зграде, уз смањење трошкова за енергију и задржавање или повећање постојећег нивоа комфора. Осим тога, битно је нагласити да ове мере значајно доприносе и смањењу загађења ваздуха у Београду.

У изради Приручника учествовало је више страних и домаћих консултаната УН, као и значајан број домаћих стручњака из ове области, кроз Координациону групу која је окупила представнике организационе јединице Градске управе, Министарства, јавних предузећа, Универзитета у Београду, агенција и страних организација. Координацију, стручне и оперативне послове обављали су Секретаријат за заштиту животне средине и Секретаријат за енергетику.

Приручник о енергетској ефикасности у стамбеним зградама и кућама можете преузети / погледати, у PDF формату, овде: