Акта

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину ("Службени лист града Београда", бр. 96/2022)

Одлука о допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину ("Службени лист града Београда" бр.96/2022)

Одлука о изменама одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину ("Службени лист града Београда" бр.96/2022)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину („Службени лист града Београда”, бр. 110/2021)

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда”, бр. 110/2021)

Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину („Службени лист града Београда“, бр.129/2020)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  на територији града Београда  за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину („Службени лист града Београда“,бр.113/2019)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину („Службени лист града Београда“,бр.108/2018)

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“,бр.108/2018)

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“,бр.95/2017)

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.78/2017)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину („Службени лист града Београда“, бр.78/2017)

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.78/2017)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину („Службени лист града Београда“, бр.113/2016)

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.113/2016)

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.69/2015)

Одлука о измени Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.69/2015)

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.69/2015)

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр.87/2014)

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину („Службени лист града Београда“ ,бр.87/2014)

Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“,бр.56/2013)

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Службени лист града Београда“,бр.56/2013)

Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину („Службени лист града Београда“,бр.55/2013)

 

РЕШЕЊА:

Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину („Службени лист града Београда“, бр.70/2015)

Рeшeњe o измeни рeшeњa o утврђивaњу изнoсa прoсeчнe цeнe м² oдгoвaрajућих нeпoкрeтнoсти зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину зa 2015.гoдину („Сл. лист грaдa Бeoгрaдa “, бр.2/2016)

Решење о допуни решења о утврђивању износа просечне цене м² непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину („Службени лист града Београда“, бр.13/2015)

Решење о утврђивању износа просечне цене м² непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину („Службени лист града Београда“, бр.88/2014)

Решење о утврђивању просечне цене м² непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину („Службени лист града Београда“,бр.56/2013)