Сектор за водопривреду

Сектор за водопривреду
Краљице Марије 1/XVII
e-mail: privreda@beograd.gov.rs
Контакт телефон: 7157-303 и 7157-304

Обавештење о поступку за постављање плутајућих објеката за лица која су закључила уговор о закупу водног земљишта можете погледати/преузети овде: