Обавештење о продужењу инвалидских паркинг карти

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда  је у сарадњи са  ЈКП „Паркинг сервис” до 15. априла 2024. године продужио рок важења инвалидске паркинг карте издате у ЈКП „Паркинг сервис” на основу решења Секретаријата за социјалну заштиту за календарску 2023. годину свим корисницима права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима ( „Сл. лист града Београда“, бр. 104/2014…33/23).