Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда можете погледати/преузети овде: