Финансијски план за период привременог финансирања, јануар - јун 2024, енергетика