Извештај о извршењу буџета и биланс стања за 2023 - инвестиције