Римокатоличка црква

 

БЕОГРАДСКА НАДБИСКУПИЈА
Надбискупијски ординаријат

Светозара Марковића 20,
тел. 3032-246, факс 3032-248
е-mail: nadbiskupija@kc.org.rs

 

РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ
Фрањевачка црква, Земун, Штросмајерова 6 (у парку), тел/факс 198-134
Црква Криста Краља, Крунска 23, 3232-308
Црква Пресветог Тројства, Сурчин, Војвођанска 227, тел. 840-116
Црква Светог Анте, Брегалничка 14, 2404-390
Црква Светог Јосипа Радника, Прибојска 23, тел. 763-059
Црква Светог Петра, Македонска 23, тел. 3030-815
Црква Светог Ћирила и Методија, Пожешка 35, тел. 3056-120, факс 553-510
Црква Узнесења блажене Дјевице Марије, Хаџи Милентијева 75, тел. 435-712
Црква Узнесења блажене Дјевице Марије, Земун (код пијаце), тел. 616-281
Црква Узнесења Светог Крижа, Борча, Жарка Зрењанина 17, тел. 763-059

РИМОКАТОЛИЧКИ САМОСТАНИ
Самостан Исусових малих сестара, Ђевђелијска 51, тел. 409-043
Самостан Сестара кћери кршћанске љубави (Усмиљенке), НХ Боре Марковића 8, тел. 555-489
Самостан Сестара милосрдница, Крунска 19, тел. 3231-277
Самостан Сестара милосрдница, Земун, Градски парк 8, тел. 612-324
Самостан Школских сестара Светог Фрање, Земун, Карађорђева 9, тел. 606-585
Самостан Сестара фрањевски безгрешног зачећа, Вишеградска 23, тел. 642-280