Студентски водич

Опште информације, информације о здравственој заштити студената, смештају, исхрани, основним, мастер и докторским студијама можете пронаћи на интернет презентацији Универзитета у Београду www.bg.ac.rs 

Информације за студенте у Београду:
Савез студената Београда - www.ssb.org.rs
Студентска унија Универзитета у Београду - www.subg.org.rs
Центар за међународну сарадњу студената - www.cmss.org.rs
Задруга студената Универзитета у Београду - www.studentskazadruga.co.rs
Информације за студенте - www.infostud.com
Студирам у Београду - www.studiramubeogradu.com
Студентски свет - www.studentskisvet.com
Здравствено-потпорно удружење студената Београда - www.zpubeograd.com
Завод за здравствену заштиту студената - www.studpol.rs