Упис детета у први разред основне школе

 

Деца су стасала за упис у основну школу у оној школској години у којој  навршавају 7 година живота. Родитељи су у обавези да своје дете упишу у први разред и омогуће му услове за основно школовање. Школа је обавезна да по службеној дужности покрене прекршајни поступак ако родитељ не доведе дете за упис у први разред или не приложи потврду да је дете уписано у неку другу школу.

Да би дете било регистровано као стасало за упис у школу неопходно је да је родитељ пријавио пребивалиште детета, а које се налази и у његовој личној карти. У случају да дете нема пријаву пребивалишта, родитељ и даље остаје у обавези да своје дете одведе у Дечији диспанзер Дома здравља ради обављања свих потребних специјалистичких прегледа за упис у први разред, као и родитељи деце која имају пријаве пребивалишта и налазе се на евиденцији неке од школа. Разлика је у томе што родитељи пријављене деце о томе могу бити обавештени и од стране школе на чијем списку се деца налазе.

У Секретаријату школе предају се следећа документа:
- извод из Матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци;
- извештај и налаз лекара о извршеним специјалистичким прегледима.

Родитељи су дужни да дете доведу у школу код школског психолога или педагога ради тестирања. У случају да по мишљењу психолога дете није зрело за упис у школу, родитељу се пружа помоћ на превазилажењу проблема, упућује се на предузимање следећих корака, као и на могућност остваривања одређених права из социјалне заштите.