Министарства

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11, тел. 3614-621, www.srbija.gov.rs

Министарство финансија
Кнеза Милоша 20, тел: 3613-245, 3642-600; www.mfin.gov.rs

Министарство привреде

Кнеза Милоша 20, тел: 3642-600; www.privreda.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Немањина 22-26, тел: 260-79-60, 3612-197; www.minpolj.gov.rs

Министарство заштите животне средине

Омладинских бригада 1, тел: 3131-357; www.ekologija.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Немањина 22–26, тел: 3614-652; www.mgsi.gov.rs

Министарство рударства и енергетике

Немањина 22-26, тел: 3604-403; www.mre.gov.rs

Министарство унутрашње и спољне трговине
Немањина 11, тел. 011/3633-721, https://must.gov.rs/

Министарство правде

Немањина 22–26, тел/факс: 785-8000, www.mpravde.gov.rs

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе

Бирчанинова 6, тел: 362-0146, 361-3654; www.mduls.gov.rs

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Булевар Михајла Пупина 2, тел: 311-7607, 311-4528; www.minljmpdd.gov.rs

Министарство унутрашњих послова

Булевар Михајла Пупина 2, тел: 306-2000 локал: 2601; www.mup.gov.rs

Министарство одбране

Бирчанинова 5, тел: 3006-311; www.mod.gov.rs

Министарство спољних послова

Кнеза Милоша 24-26, тел: 306-8000, 3616-333; www.mfa.gov.rs

Министарство за европске интеграције

Немањина 34, тел: 3061-100, 3061-102, 3061-103; www.mei.gov.rs

Министарство просвете

Немањина 22–26, тел: 3616-489; www.mpn.gov.rs

Министарство здравља

Немањина 22–26, тел: 3616-251, 3614-890; www.zdravlje.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Немањина 22-26 тел: 3038-661, www.minrzs.gov.rs

Министарство за бригу о породици и демографију

Булевар Михајла Пупина 2а, тел: 2140-318; www.minbpd.gov.rs

Министарство спорта
Булевар Михајла Пупина 2, www.mos.gov.rs

Министарство културе

Влајковићева 3, тел: 3398-172; www.kultura.gov.rs

Министарство за бригу о селу

Булевар Михајла Пупина 2, тел: 3112-282, 2673-027; www.mbs.gov.rs

Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Немањина 11, тел: 3621-537; https://nitra.gov.rs

Министарство туризма и омладине
Булевар Михајла Пупина 2, тел. 011/311-3432, https://mto.gov.rs/

Министарство информисања и телекомуникација
Париска 7, тел. 011/ 20 20 057, https://mit.gov.rs/

Министарство за јавна улагања

Немањина 11, тел: 3617-737, 3617-584; www.obnova.gov.rs