Царина

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Кнеза Милоша 20, тел. 3614-007, www.mfin.gov.rs

УПРАВА ЦАРИНА
Бул. Зорана Ђинђића 155 a, www.carina.rs
телефони 201-5800 за  петоцифрене локале, 3117-272 за четвороцифрене локале, 2752-066 за локале царинске испоставе Лука

Царинарница Београд
Жоржа Клеменсоа 37, тел. 2752-066

Царинска испостава Београд
Жоржа Клеменсоа 37, тел. 6308-061 

Царинска испостава Лука Београд
тел. 2753-355

Царинска испостава Аеродром "Никола Тесла"
тел. 3195-727

Царинска испостава "Терминал"
тел. 3164-291

Царинска испостава "Сајам"
Булевар војводе Мишића 14, тел. 2686-529

Царинска испостава Макиш
Иве Лоле Рибара бб, тел. 2577-104

Царинска испостава Железничка станица
Савски трг 2, тел. 2628-654

Царинска испостава Пошта
Савска 2, тел. 2015-800 лок. 11822 

Царинска испостава за послове царинског надзора Београд
тел. 2760-027

Царинска испостава Складишта 
Тел. 3779-353