Судство

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Немањина 22-26, тел. 3616-549, факс 3616-548
www.mpravde.gov.rs

СУДОВИ:

Врховни касациони суд Републике Србије
Немањина 9, тел. 3604-606, www.vk.sud.rs

Уставни суд Републике Србије
Булевар краља Александра 15, тел. 2855-000, www.ustavni.sud.rs

Високи савет судства
Немањина 22-26, тел. 3027-402

Привредни суд у Београду (бивши Трговински суд)
Масарикова 2, тел. 2060-000, www.bg.pr.sud.rs

Привредни апелациони суд
Немањина 9, тел. 3604-606, www.pa.sud.rs

Апелациони суд
Немањина 9, тел. 3635-103, www.bg.ap.sud.rs

Управни суд
Немањина 9, тел. 3604-606, www.up.sud.rs

Палата правде (кривични судови)
Савска 17а, тел. 3601-400, 3601-401

Виши суд у Београду - посебно одељење за организовани криминал
Устаничка 29, тел. 3082-514
 

ТУЖИЛАШТВА:
Републичко јавно тужилаштво, Немањина 22-26, тел. 3613-702, www.rjt.gov.rs
Тужилаштво за организовани криминал, Устаничка 29, тел. 3082-670
Тужилаштво за ратне злочине, Устаничка 29, тел. 3082-650, 3082-679 (односи са јавношћу), www.tuzilastvorz.org.rs
Више тужилаштво, Савска 17а, тел. 3601-400, 3601-401
Прво основно јавно тужилаштво у Београду (бивше Прво, Друго, Треће, Четврто и Пето општинско јавно тужилаштво), Савска 17а, тел. 3601-400, prvo.os.jt.rs
Друго основно јавно тужилаштво у Београду (бивша општинска јавна тужилаштва у Сопоту, Младеновцу, Лазаревцу и Обреновцу), Савска 17а, тел. 3601-435
Апелационо тужилаштво, Савска 17а, тел. 3601-400, 3601-401

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ:
Прекршајни суд у Београду, Тимочка 14, тел. 2836-053, www.bg.pk.sud.rs
Прекршајни апелациони суд Србије са седиштем у Београду, Тимочка 15, тел. 3083-400, www.pkap.sud.rs

ПРАВОБРАНИЛАШТВА:
Државно правобранилаштво, Косовска 31, www.dpb.gov.rs
Градско јавно правобранилаштво, Тиршова 3, тел. 3610-157

ЗАТВОРИ:
Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, тел. 2412-275
Казнено-поправни завод "Падинска скела", Зрењанински пут бб, тел. 8871-202