Притужбе на рад инспектора социјалне заштите

Инспекцијски надзор у области социјалне заштите на територији града Београда врши Градска управа града Београда преко организационе јединице Секретаријата за социјалну заштиту.

Инспектор социјалне заштите Градске управе града Београда обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над радом центра за социјални рад и установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите који пружа услуге смештаја у прихватилиште (осим смештаја за жртве трговине људима) или прихватну станицу и дневне услуге у заједници на територији града Београда, као поверене послове.  

Притужбе на рад инспектора социјалне заштите можете доставити на понуђеном обрасцу електронским путем на адресу: socijalna.zastita@beograd.gov.rs, или путем поште на адресу Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну заштиту, Београд ул. 27. марта бр. 43-45.

Образац притужбе на рад инспекције социјалне заштите преузмите овде: