Најновије информације Секретаријата за јавне приходе

 

*Рад одељења Врачар на дан 18. јул 2024. године

* Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2024. годину

* Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

* Обавештење о престанку штампе копије пореских решења за 2023. годину на шалтерима Поште почев од 1. марта 2024. године

* Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2024. годину

* Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2023. годину

* Уплата трећег квартала годишњег  пореза на имовину за 2023. годину

* Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2023. годину

Пресељење Одељења Звездара

*Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2023. годину

* Измењен и допуњен Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (у примени од 1.1.2023. године)

* Пресељење Одељење Звездара

* Уплата четвртог квартала годишњег  пореза на имовину за 2022. годину

Порез на имовину за 2023. годину

Могућност електронског подношења захтева за добијање електронског уверења

*Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

*Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

* Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

* Порез на имовину за 2022. годину

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2021. годину

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2021. годину

* Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2021. годину

* Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2021. годину

* Пресељење Одељења Обреновац

Измењен и допуњен Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

Порез на имовину за 2021. годину

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Пресељење Одељења Сурчин

Могућност електронског подношења пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине

Достава решења за порез на имовину у електронски сандучић

* Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Службене мејл адресе за пријем поднесака у време ванредних мера

*Нови режим рада Секретаријата за јавне приходе

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

*Нови Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

* Порез на имовину за 2020. годину

Комуналне таксе – Накнаде за коришћење јавних добара

*Порез на имовину за 2019. годину

Измене и допуне Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину