Упит стања и електронско подношење пријава - ЈИС

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије је успоставила портал Јединственог информационог система локалне пореске администрације преко кога функционишe сервис за:
- ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА (ППИ-1 и ППИ-2),
- ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА ЕКО НАКНАДУ,
- ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ и
- УПИТ СТАЊА ОБВЕЗНИКА за све обавезе по основу изворних јавних прихода која администрира локална пореска администрација на територији Републике Србије (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнаде). 

Упит стања и електронско подношење пријава - Јединствени информациони систем локалне пореске администрације

Услуге на порталу ЛПА

  
  Корисни линкови