Пријава за некатегоризовани смештај

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

У складу са наведеним чланом потребно је поднети пријаву за некатегоризовани објекат (прилог 1) уз допис (у два примерка) на писарницу Секретаријата за привреду, Сектор за туризам и угоститељство, Краљице Марије 1.

Такође, наведену попуњену пријаву доставити на имеил: privreda.turizam@beograd.gov.rs

Пријаву и допис можете преузети овде: