Важно обавештење за породиље

Важно обавештење за породиље
Инструкција о поступању општинских/градских управа и Центара за социјални рад у примени и спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз-247/2018 и IУз-266/2017 и обрасци захтева

Инструкције и обрасце захтева можете погледати/преузети овде