Пројекат „Термална рехабилитација јавних зграда – унапређење енергетске ефикасности у граду Београду”

Нетехнички резиме и План ангажовања заинтересованих страна (на српском и енглеском језику), који се односе на 
пројекат „Термална рехабилитација јавних зграда – унапређење енергетске ефикасности у граду Београду“, а који се делимично финансира из средстава ЕБРД можете погледати, у PDF формату, овде: