Финансијски план 2023 - 2025, Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију