Умањење рачуна за електричну енергију за енергетски угроженог купца

Умањење рачуна за електричну енергију за енергетски угроженог купца