Извештај о извршењу буџета за 2022. и биланс стања на дан 31.12.2022. - спорт