Извештај о извршењу буџета за 2023. годину - спорт