Здравствене установе

Град Београд има оснивачка права над:

  • Апотека „Београд”

Остале здравствене установе у Београду погледајте у поглављу „Здравство”.