ЈП „Путеви Београда”

Адреса предузећа: 27. марта 43-45
Адреса за пријем поште: Жоржа Клемaнсоа број 19 спрат 2
Телефон: 062/886-9058
www.putevibeograda.rs
e-mail: info@putevibeograda.rs

в.д. директора: Александар Милентијевић

Организациони делови предузећа:
1. Сектор за оглашавање, ванредни превоз и саобраћајно техничке податке;
2. Сектор за планове, техничку и пројектну документацију;
3. Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
4. Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката;
5. Сектор за правне, кадровске и опште послове;
6. Сектор за економске и финансијске послове.

Делатност предузећа:
-  Организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
-  Коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу јавног пута, обављање јавних овлашћења и сл.);
-  Заштита јавног пута;
-  Обављање инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
-  Уступање радова на одржавању јавног пута;
- Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- Планирање изградње, реконструкције, организације и заштите јавног пута;
- Означавање јавног пута;
- Вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.