Др Небојша Петровић

Члан Градског већа

Редовни професор, дипломирани инжењер машинства. Рођен 6. новембра 1961. године у Врању.

Основну школу и гимназију завршио је у Београду.
Дипломирао на Машинском  факултету у Београду 1986. године на групи за аерокосмотехнику. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету и стекао звање магистра техничких наука 1993. године, а докторску дисертацију одбранио је на Машинском факултету 1997. године и тако стекао академски степен доктора техничких наука.

Небојша Петровић је свој први радни однос на Машинском факултету на Катедри за Аерокосмотехнику ( Ваздухопловство) засновао 2. октобра 1989. године и од тада је непрекидно у радном односу на истом факултету.

Осим у настави, ради и на бројним ваздухопловним и сродним пројектима Катедре за ваздухопловство Машинског факултета у Београду. Руководилац је и учесник многих пројеката сарадње са привредом. До сада је објавио значајан број научних и стручних радова у земљи и иностранству.
Стручњак је за истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздухопловству. Од 2013. до 2015. године обављао је дужност Главног истражитеља у Центру за удесе и озбиљне незгоде у ваздухопловству, а од 2015. године обавља дужност Главног истажитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају.
Поред тога, професор Небојша Петровић био је: члан Савета Машинског факултета Универзитета у Београду, члан Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, председник Надзорног одбора Тигар А.Д. Пирот, посланик у Народној скупштини Републике Србије, генерални секретар Југословенског Ваздухопловног друштва, председник АКУД „Шпанац“.