ЈП „Ада Циганлија”

Ада Циганлија 2
тел. 785-7220
www.adaciganlija.rs
office@adaciganlija.rs

Директор: Роберт Ђукић

PR служба
тел. 785-7239
marketing@adaciganlija.rs

Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање Аде Циганлије је, после 45 година постојања у разним организационим облицима, од 1. јануара 2002. ушло у круг предузећа чији је оснивач Град Београд.

Основна делатност предузећа је уређење паркова, речних и рекреационих површина. Такође води бригу о приобаљу и отвореном јавном купалишту и бави се услугама у речном и језерском саобраћају, просторним планирањем, координацијом културне, забавне и угоститељске понуде на Ади, као и организацијом спортских, културних и забавних манифестација, делатношћу марина и сл.