среда, 25. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број број 4/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о обустави поступка
за јавну набавку број број 4/20 – Инфо пултови и пројекциони уређаји

Одлука