среда, 8. април 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 2/20

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени ласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавнe набавкe број 2/20 – Платформа за архивирање логова за период од две године

Обавештење