четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове 
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 2/20- Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије, за партију 3- кесе, корпе и остали сродни производи

Обавештење