Претраживање

среда, 26. фебруар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 8/19

среда, 26. фебруар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 15/19, партија 3

среда, 26. фебруар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 20/19

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Месне прерађевине и сухомеснати производи

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Канцеларијски материјал

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Прибор за одржавање хигијене

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел