Приватне здравствене установе

ПРИВАТНЕ КЛИНИКЕ И БОЛНИЦЕ
АБМ - очна болница, Теразије 29/5, тел. 3229-966, www.abmclinic.com
ANTAMEDICA – поликлиника, Небојшина 30, тел. 3441-515, www.antamedica.com
ASI COMPANY, Ранкеова 10/2, тел. 4462-244
ATLAS – општа болница, Османа Ђикића 3, тел. 785-8888, www.atlasklinika.rs
BEL MEDIC – општа болница, Косте Јовановића 87, тел. 3091-000, www.belmedic.com
BEL MEDIC – поликлиника, Виктора Игоа 1, тел. 3091-000, www.belmedic.com
BEL MEDIC – дом здравља, Палмира Тољатија 1, тел. 3091-000, www.belmedic.com
ЈЕВРЕМОВА - специјална гинеколошка болница, Господар Јованова 51, тел. 2632-222, www.jevremova.rs
ДИОНА – специјална болница за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију, Сазонова 29, тел. 2443-152, www.diona.rs
MEDICAL CENTAR - општа болница, Мије Ковачевића 10, тел. 2084-242, www.medicalcentar.com
МИЛОШ КЛИНИКА, Радослава Грујића 25, тел. 2455-759, milosklinika.medigroup.rs
НОВА ВИТА - болница за интерну медицину, Патријарха Димитрија 36, тел. 3564-864, www.novavitahospital.com
ВИТАЛИС, Краља Милутина 35, тел. 3970-898
ДР РИСТИЋ - дом здравља, Народних хероја 38, тел. 2693-287, www.dr-ristic.com
ВИЗИМ - дом здравља, Кнез Милетина 36, тел. 785-777, www.vizim.co.rs
ПОЛИКЛИНИКА "МЕДИКОМ", Браничевскa 12a, тел. 3443-781, www.medikompoliklinika.com
„АНЛАВЕ”, Васе Пелагића 68, тел. 2650-950, anlave.rs
LASER MED - центар за ласерску медицину, Мите Ценића 11, тел. 7357-357, www.lasermed.rs
Хирургија „Др Ђоковић”, Грцића Миленка 51, тел. 2851-125, hirurgijadrdjokovic.com
Нано клиника „Brant” - поликлиника, Таковска 5 и Булевар ослобођења 267, тел. +381 69 737 500, www.nanoklinika.rs

ПРИВАТНЕ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА СЛУХ И РАВНОТЕЖУ - специјалистичка ОРЛ ординација, Господар Јованова 9, тел: 2431-793  www.csr.rs
ДЕРМАТИМ, Краља Петра 71а, тел. 2622-289, www.dermatim.net
ПУЛМОНАЛ, Јованова 5, тел. 2182-232
ПАЛМОТИЋЕВА – гинеколошка ординација, Палмотићева 33/1, тел. 3226-040, www.palmoticeva.com
СЛАВИЈА MEDIC – педијатријска ординација, Београдска 6, тел. 3448-893, www.slavijamedic.com

ПРИВАТНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ
BEL MEDIC, тел. 3091-000
GENTLE TOUCH, Ресавска 36/I, тел. 3625-044, www.dentalcentar.rs
Др МАЛБАШИЋ, Хаџи Проданова 8, тел. 3448-080, www.drmalbasic.com
Мр. др Мирела Цвјетковић, Јурија Гагарина 26а V/4, тел. 2289-229, www.dentaltourism.rs
ЈОВАНОВИЋ, Дунавски кеј, тел. 2636-065
ХАЗЕНА, Охридска 13, тел. 2430-122, www.hazenadent.com
ДЕНТИКС, Козјачка 4a, тел. 2653-075, www.dentics.rs
ДЕНТИКО, Цара Душана 123, Земун, тел. 316-3875
АБМ, Бул. краља Александра 38, тел. 322-9966
УРГЕНТНА СТОМАТОЛОГИЈА, Таковска 17, тел. 3241-896
PRO FAMILAE, Таковска 48, тел. 2751-224

ПРИВАТНЕ ОЧНЕ ОРДИНАЦИЈЕ
МЕДИОПТИК, Бул. краља Александра 87, тел. 2403-992, www.medioptik.co.rs
ЛЕНСОПТИК, Светогорска 50, тел. 3241-170, www.lensoptic.com
ЕУРООПТИК, Бул. краља Александра 278, тел. 2415-130
ЈАТРОС, Ранкеова 12, тел. 2451-221
ОФТАЛМИКА, Страхињића Бана 78, тел. 3347-171, www.oftalmika.co.rs

ПРИВАТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Завод за лабораторијску дијагностику "КОНЗИЛИЈУМ", Светог Саве 28а, тел. 2430-804, www.konzilijum.rs
БЕЛАДОНА, Косовска 16, тел. 2615-515, belladonna.co.rs
BIOMEDICA, Булевар ослобођења 7, тел. 3449-751, www.biomedicazavod.rs
БЕО-ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈЕ, Mite Cenića 11, тел. 3096-663, www.hexalab.co.rs
ЕСКУЛАП-МЕДИКА, Југ Богданова 26, тел. 3344-260
ПАСТЕР, Соколска 13, тел. 3443-188, www.laboratorijapaster.rs