Обрасци за преузимање

Обрасце из области социјалне заштите можете погледати/преузети овде:

Захтеви за остваривање права на наканду зараде за време:
А) ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
Б) РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВРЕМЕ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА  предају се сваког радног дана у соби бр. 35 од 7.30 до 15.30, за додатне информације соба бр. 27.

Важно обавештење за породиље
Инструкција о поступању општинских/градских управа и Центара за социјални рад у примени и спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз-247/2018 и IУз-266/2017 и обрасци захтева