Остале установе социјалне заштите

Установе социјалне заштите чији је оснивач и финансијер Градска управа града Београда су:

  • Градски центар за социјални рад у Београду, Руска 4, тел. 2650-329
  • Геронтолошки центар Београд - ПЈ "Дневни центри и клубови", Земун, Марије Бурсаћ 49, тел. 2698-089
  • Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85а, тел. 2682-278
  • Градски центар за социјално предузетништво Београда, Трг Николе Пашића 8, тел. 3342-337

У саставу Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју су:
- Дневни боравак за децу са аутизмом, Диљска 12, тел. 2783-230
- Дневни боравак за омладину са аутизмом, Корнелија Станковића 13, тел. 2435-115
- Дневни боравак Младеновац, Дрварска 1, 8230-547
- Дневни боравак за децу и омладину са менталном ретардацијом, Обреновац, Војводе Мишића, тел. 8720-398
- Дневни боравак Лазаревац, Душана Петровића Шанета бб, 8118-170
- Дневни боравак Чукарица, Поручника Спасића Машаре 90, 3572-359
- Дневни боравак за децу и омладину са менталном ретардацијом, Светосавска 22, Земун, тел. 2617-355
- Стационар за децу и омладину са аутизмом, Аутопут бб, тел. 2605-274 и 3193-262

Прихватилиште за одрасла и стара лица
Кумодрашка 226, 2463-987

Прихватилиште за децу и омладину са прихватном станицом
Булевар ослобођења 219, 3096-741

У Београду постоје и следеће установе социјалне заштите које су у надлежности Министарства рада и социјалне политике:

Дом за децу са оштећеним слухом
Светозара Марковића 85а, тел. 2682-278

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине
Звечанска 7, тел. 2648-622

Завод за васпитање деце и омладине
Булевар ослобођења 219, тел. 3980-010 и 3096-741

Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју
Сремчица, 9. нова 2, тел. 8013-093