уторак, 12. новембар 2019.

Весић: Суштина ребаланса обезбеђивање новца за повећане плата запослених

Заменик градоначелника Београда Горан Весић оценио је данас да је ребаланс буџета за 2019. годину технички, будући да до тога не би ни дошло да Влада Србије није усвојила ребаланс којим се регулише повећање зарада запослених у јавном сектору. Он је подсетио да је Влада РС донела одлуку да се запосленима у установама културе повећају зараде за десет одсто, у установама социјалне заштите за девет, а запосленима у државној управи за осам одсто. 

– Суштина овог ребаланса јесте да се обезбеде средства за исплату повећаних зарада запослених. За то је обезбеђено 427 милиона динара, односно 3,38 одсто буџета. Наравно, у буџету за наредну годину биће обезбеђен новац за повећане плате запослених. Још 15. октобра утврдили смо Нацрт одлуке о буџету града за 2020. годину, који је потом „остављен” на јавној расправи на сајту Скупштине града. Стигло је више хиљада предлога грађана, који су примани до 10. новембра, и доста тих предлога биће објављено током наредних дана, после чега ће Градско веће коначно усвојити Нацрт буџета, који ће бити упућен Скупштини града. Могу да обећам да ћемо, у складу са законом, буџет за наредну годину усвојити до 30. новембра. Укупна средства Града Београда, према овом ребалансу, износе 134.316.365,422 динара, док ће буџет за наредну годину износити нешто више од 143 милијарде динара, што је највећи буџет у историји Београда – рекао је Весић. 

Он је истакао да би, осим што ће запослени добити повећање плата, требало подсетити да Град Београд већ другу годину заредом исплаћује солидарну помоћ од 41.800 динара запосленима у комуналном систему.

– Поред тога, исплаћена је и солидарна помоћ у износу од 20.000 динара запосленима у предшколским установама. Град је запосленима у предшколским установама обезбедио додатних шест одсто повећања зарада, не рачунајући републичко, па они добијају шест одсто већу плату од запослених у предшколским установама у унутрашњости Србије. Такође, ребалансом је обезбеђен новац за исплату солидарне помоћи запосленима у Градској управи у износу од 41.800 динара, док ће запослени у установама културе и социјалне заштите, који до сада нису добијали солидарну помоћ, добити исту у износу од 20.000 динара. Све ово можемо да радимо јер је буџет града стабилан, али и зато што људи то заслужују – додао је Весић. 

Он је истакао да ће ове године суфицит у градским јавним предузећима бити пет-шест милијарди динара, за разлику од претходне градске власти која је 2013. године имала минус од две милијарде динара. 

Весић је навео пример „Градских пијаца”, подсећајући да промет на годишњем нивоу предузећа износи око милијарду динара. Исто предузеће је у последње две године уложило у нове пијаце 2,5 милијарди динара. 

– Пијаце морају да буду уређене да би издржале конкуренцију супермаркета, који пружају исту услугу корисницима као и пијаце. Да би пијаце могле да функционишу, морамо да их уређујемо, зато је само у Палилулску пијацу уложено 1,3 милијарде динара. Ускоро ће бити завршена Палилулска пијаца, која ће бити уређена као свака пијаца у Европи. Тренутно се чека добијање употребне дозволе, након чега ћемо показати слике претходног стања те пијаце. Зато је потпуно нормално да град улаже у своја предузећа јер тиме повећава вредност градске имовине – указао је Весић.

Заменик градоначелника је додао да ће „Градске пијаце” ове године имати добит од 84 милиона динара и подсетио да сву добит у последње три године реинвестирају у нове пијаце. 

– Иначе „зелене пијаце” у ингеренцији „Градских пијаца” доносе добит само 20 одсто и због тога ће се тражити партнери за сваку пијацу, како би оне биле боље за наше грађане. За разлику од претходне, тако се понаша одговорна градска власт – указао је заменик градоначелника.

Један од примера улагања у градска предузећа јесте и куповина 65 нових камиона за чишћење снега.

– Ове године ћемо имати први пут сто оперативних камиона за чишћење снега, уз 30 камиона у резерви. Купили смо такође 25 нових камиона за чишћење улица, 35 нових смећара, обнавља се механизација и много се више улаже него раније – навео је Весић.

Сeкрeтaркa зa финaнсиje Taтjaнa Mиливojeвић  je истaклa дa, кaдa сe изузму прeнeтa срeдствa и сoпствeни прихoди индирeктних кoрисникa, нa рaспoлaгaњу oстaje гoдишњи oбим jaвних срeдстaвa буџeтa грaдa и буџeтa грaдских oпштинa у висини oд 124,3 милиjaрдe динaрa. Срeдствa буџeтa грaдa, кaкo je прeцизирaлa, изнoсићe 111 милиjaрди динaрa кoje чинe тeкући прихoди и примaњa oд прoдaje нeфинaнсиjскe имoвинe. У буџeту грaдских oпштинa oстaje нa рaспoлaгaњу 12,9 милиjaрди динaрa и дoдaтнa срeдствa, кoja су пoвeћaнa у склaду сa Зaкoнoм o пoрeскoм систeму у висини oд 323 милиoнa динaрa, зaкључилa je Mиливojeвићева.