Текуће активности – октобар 2011.

Tоком октобра 2011. Секретаријат за социјалну заштиту наставио је са активностима које су предвиђене Акционим планом.

Почетком месеца евидентиране су породице које живе у неформалном насељу „Белвил”. Тада су затечена и лица са којима је склопљен уговор о коришћењу мобилних стамбених јединица након расељавања нехигијенског насеља „Газела”.

Представници секретаријата свакодневно су од расељених грађана прикупљали валидну документацију потребну за склапање уговора о коришћењу мобилне стамбене јединице. Током октобра склопљено је десет таквих уговора.

Једном недељно су се састајали и са представницима свих пет новоформираних насеља, редовно обилазили насеља и разговарали са расељеним становницима како би се брже и лакше решавали текући проблеми.

Реагујући на притужбе становника на квалитет воде у насељу Варош у Младеновцу, Секретаријат је ангажовао Завод за јавно здравље који је тестирао воду. Налази су показали да је сама вода исправна, али да су на чесмама пронађене фекалне бактерије које су последица недовољно развијених хигијенских навика.

Пружена је помоћ једној Ромкињи у проналажењу ромске породице у нехигијенском насељу „Белвил” и смештању мајке и деце у Матерински дом у Звечанској.

Поред свега овога, наставило се са описмењавањем одраслих и са активностима чији је циљ едукација деце кроз дружење, обилазак знаменитости града и упознавање са разноврсним занимањима. Тако су деца која редовно похађају школу имала прилику да у Дечјем позоришту „Душко Радовић” погледају премијеру представе „Чудне љубави”, у „Дому синдиката” цртани филм „Штрумфови”, а у биоскопу „Рода” филм „Океани”. Ради што брже интеграције и социјализације деце организована је посета тренинзима фудбалера Партизана и Црвене звезде.