Текуће активности – новембар 2011.

Tоком новембра 2011. Секретаријат за социјалну заштиту наставио је са активностима које су предвиђене Акционим планом.

Настављени су редовни састанци са представницима свих пет новоформираних насеља, обиласци насеља и разговори са расељеним становницима како би се брже и лакше решавали текући проблеми и прикупила валидна документација од расељених грађана потребна за склапање уговора о коришћењу мобилне стамбене јединице. Такође, пружена је помоћ у прикупљању документације потребене за добиајње здравствених књижица и личних докумената.

Поводом расељавања породица из нехигијенског насеља у Блоку 61, представници секретаријата присуствовали су састанку у Управи за људска и мањинска права када су урађени коначни спискови породица за које су задужени Град Београд и Комесаријат за избеглице. Такође, учествовали су у консултацијама ромских породица у Блоку 61 и невладиних организација. У другој половини новембра пописане су породице нехигијенског насеља у Блоку 61 које имају пребивалиште у Београду.

У свих пет насеља становницима су подељени хигијенски пакети, а у насељима где хигијена није била на одговарајућем нивоу поново ће се одржати предавање о одржавању чистоће у насељу и поделити средства за хигијену (донација Фармалоџиста).

Средином месеца завршен је курс описмењавања одраслих Рома у новоформираним насељима и почетком децембра организовано тестирање полазника које су обавили професори Филолошког факултета и представници удружења грађана „Грађанске иницијативе”, као и студенти Београдског универзитета који су реализовали програм описмењавања.

Поред ових редовних активности, представници секретаријата организовали су акцију прикупљања и поделу зимских јакни и ципела деци која похађају основну школу.

Организоване су бројне спортске активности и радионице, па су тако деца током новембра похађала школу одбојке, посетила Противтерористичку јединицу МУП-а Србије, учествовала на брејк денс радионици коју је одржала група „Рекогнајз кру”, а талентовани су добили прилику да бесплатно похађају часове брејк денса. Такође, деца су цртала на тему „Принцезе и хероји” и тиме учествовала у наградној игри Београдске арене. Они који су учествовали у читању дечје поезије добили су књиге, док су најбољи изабрани да учествују у приредби коју ће организовати Секретаријат за социјалну заштиту.