Текуће активности – јануар и фебруар 2012.

Tоком јануара и фебруара 2012. Секретаријат за социјалну заштиту наставио је са активностима које су предвиђене Акционим планом.

Већ устаљена пракса обилазака новоформираних насеља и редовних састанака са њиховим представницима настављена је и овог месеца. Такође, расељени грађани могли су свакодневно од Секретаријата за социјалну заштиту да потраже помоћ у решавању текућих проблема, прибављању документације потребне за склапање уговора о коришћењу мобилне стамбене јединице, као и за добијање личних докумената. Представници секретаријата комплетирали су захтеве за мобилне стамбене јединице становника неформалног насеља у Блоку 72, који ће бити пресељени у новоформирана насеља „Варош”, „Липовица”, „Макиш” и „Кијево”.

Због обилних падавина и веома ниске темпратуре у првој половини фебруара, представници секретаријата свакодневно су обилазили насеља како би се евентуални проблеми настали због временских непогода у што краћем року решавали. Све време снабдевање водом и струјом било је без прекида, једини проблем у неким насељима је незадовољавајућа хигијена. Тим поводом посебно се разговарало са породицама које су највише допринеле лошој хигијени у насељу, а сви становници су замољени да очисте отпад испред својих мобилних стамбених јединица и да очисте санитарне јединице.

Становницима новоформираних насеља од 2009. до краја 2011. године исплаћенa je социјална помоћ у износу од 17.096.174,00 динара.

Такође, друштвеном центру у насељу „Кијево” у Раковици, представници секретаријата су поклонили рачунар, дар Филолошког факултета и фирме Бит пројект.

Организоване су и бројне активности и радионице, па су тако деца током јануара похађала школу одбојке, учествовала у спортским активностима „Ада 2012” и у ликовној радионици „Ликовне маштарије и играрије”, где су учила основе батик технике сликања. Малишани су имали прилику да у позоришту „Душко Радовић” погледају представу „Вештице” и „Тинејџ клуб / Истине о одрастању”, да присуствују концерту дечјег хора из Аустралије одржаном у Дечјем културном центру, као и да посете Римску дворану, бункер на Горњем граду Калемегдана, Велики барутни магацин и изложбену поставку у Кули Небојша.Деца из новоформираних насеља, између осталог, присуствовала су и традиционалном народном празнику „Василица”, обележеном 13. јануара у Музеју ромске културе на Карабурми.