Текуће активности – новембар 2011.

Током новембра 2011. Секретаријат за здравство наставио је да спроводи програм здравствене заштите у новоформираним насељима.

Редовном комуникацијом са здравственим медијаторима за свако насеље, као и лекарима и медицинским сестрама у надлежним домовима здравља, представници секретаријата информисани су о здравственој слици у свим насељима и мерама које треба предузети. Медицинске екипе из надлежних домова здравља су у свих пет насеља извршиле здравствени надзор над ромским становницима.

Посете медицинских екипа надлежних домова здравља биле су успешне. Прегледана деца доброг општег здравља су вакцинисана према календару за узраст, а одојчад се у договору са родитељима доводи на контролне и систематске прегледе, као и на вакцинацију. Деца којој је била потребна медицинска помоћ су саветована, преписана им је одговарајућа терапија и заказана контрола. Прегледано је и одрасло становништво,  а неколицина је упућена на специјалистичке прегледе. Такође, прегледани су пацијенти који су већ добили терапију и извршена је контрола редовног узимања лекова.

Осим прегледа, настављено је са едукацијом становништва о значају редовне вакцинације, о контрацепцији, полно преносивим болестима, општој и личној хигијени, оралној хигијени, исхрани... У том смислу, становницама насеља „Кијево” у Раковици омогућене су бесплатне стоматолошке услуге које је финансирало ресорно министарство.