Текуће активности – децембар 2011.

Током децембра 2011. Секретаријат за здравство наставио је да спроводи програм здравствене заштите у новоформираним насељима.

Представници секретаријата и медицинске екипе надлежних домова здравља наставили су са устаљеном праксом месечних обилазака насеља. Свим становницима којима је било потребно пружена је медицинска нега, а проверено је и да ли сви становници имају оверене здравствене књижице. Утврђено је какав им је вакцинални статус и спроведена ванредна вакцинација деце. Вакцинисано је преко 90 одсто деце је док су пре расељавања била или у потпуности невакциниса или некомплетно вакцинисана. Медицинске екипе помогле су житељима новоформираних насеља при опредељивању за изабраног лекара у домовима здравља, док су патронажне службе обишле новорођенчад, породиље и одојчад према плану посета.

Урађен је и хигијенско-епидемиолошки надзор свих насеља.

И овог месеца организована су едукативна предавања о значају редовне вакцинације, о контрацепцији, полно преносивим болестима, општој и личној хигијени, оралној хигијени, исхрани...

У циљу што бољег социјалног укључивања и интеграције ромске популације у будуће активности ће бити усмерене на подстицање становника новоформираних насеља да остварују право на здравствену заштиту, информисање и едукацију о правима која имају у систему здравствене заштите, где и како их могу остварити, пружање помоћи и посредовање у добијању здравствених књижица и заказивању прегледа, а наставиће се и са здравствено-васпитним предавањима.