Социјална заштита

Иза нас су године санкција, ратова и наглог сиромашења становништва. Систем социјалне заштите је био на великим искушењима због недостатка новца за остваривање основних права, као што су дечији додаци, материјално обезбеђење, туђа нега и помоћ, пензије... После октобра 2000. године сва права се редовно исплаћују, систем је стабилизован и учињен одрживим. Међутим, у условима транзиције кроз коју Србија пролази, важно је тако редефинисати социјалну политику да трошкови реформи не погоде поново најосетљивије делове становништва.

Због тога се Влада Републике Србије определила за вођење социјално-одговорне политике, како би се избегао латино-амерички модел развоја или развоја као у неким бившим социјалистичким државама који је довео до великог социјалног раслојавања становништва. Такву политику подржава и Скупштина града Београда конципирајући своју политику подршке социјално-угроженим грађанима, као допунску и комплементарну напорима Владе Републике Србије.

ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:

  • помоћ породици и појединцу да оствари минималну социјалну сигурност;
  • стварање услова за независан живот инвалида;
  • помоћ старим лицима која не могу да се брину о себи;
  • брига о деци без родитељског старања;
  • подршка породицама у ризичним групама;
  • побољшање услова за формирање младих породица, оспособљавање за одговорно родитељство;
  • подстицање рађања и посебна подршка породицама са већим бројем деце;
  • спречавање насиља и пружање помоћи жртвама насиља.

Градски центар за социјални рад организован је као јединствена установа са 17 одељења у свим београдским општинама.

Градски завод за геронтологију, кућно лечење и негу бави се ванинституционалним збрињавањем старих и тешко болесних особа на територији 10 градских општина. Завод годишње обезбеђује лечење и негу за око 2.000 пацијената, а свакодневно опслужује око 1.200 болесника у њиховим домовима.

Геронтолошки центар има седам домова пензионера и 20 клубова. У Центру се налази око 1.360 корисника.

Прихватилиште за одрасла лица привремено смешта и збрињава грађане који се нађу у стању акутне социјалне потребе (око 80 корисника месечно).

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине обезбеђује стационарну заштиту деце узраста до три године, институционалну заштиту трудница и мајки са децом, те домску заштиту и смештај деце узраста од три до седам година.

Завод за васпитање деце и омладине обезбеђује збрињавање, професионално оспособљавање и здравствену заштиту деце и омладине са поремећајима у понашању. У дому „Васа Стајић” налази се око стотину деце, а у Привременом прихватилишту просечно је око 50 корисника.

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју раполаже са пет дневних боравака и две установе стационарног типа, а укупан капацитет је 336 корисника. За кориснике дневних боравака организује се превоз од места становања до боравака и назад.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Немањина 22-26, тел. 3038-661, www.minrzs.gov.rs

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ,
Руска 4, тел. 2650-329, Кол центар 2650-542, www.gcsrbg.org

ЦРВЕНИ КРСТ
Црвени крст Србије, Симина 19, тел. 2621-574, факс 2634-348, www.redcross.org.rs
Црвени крст Београда, Симина 19/III, тел. 2620-616, факс 2622-381, www.crvenikrst011.org.rs