Домови здравља

Дом здравља "Др Милорад Влајковић" - Барајево
Барајево, Светосавска 91, тел. 8300-186
barajevo.dz.rfzo.rs

Дом здравља Вождовац
Устаничка 16, тел. 3080-500, факс 2443-594
www.dzvozdovac.rs

Дом здравља Врачар
Бојанска 16, тел. 3402-522, 3402-680, факс 6458-822
www.dzvracar.org.rs

Дом здравља "Миливоје Стојковић" - Гроцка
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17, тел. 8501-661
grocka.dz.rfzo.rs

Дом здравља Звездара
Олге Јовановић 11, тел. 3041-400
www.dzzvezdara.rs

Дом здравља Земун
Рада Кончара 46, тел. 2195-422, факс 2195-202
www.dzzemun.org.rs

Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић" - Лазаревац
Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27, тел. 8123-141, факс 8121-141
www.dzlazarevac.com

Дом здравља Младеновац
Младеновац, Краљице Марије 15, тел. 8241-500, 8231-980, факс 8230-191
www.dzmladenovac.rs

Дом здравља Нови Београд
Нови Београд, Гоце Делчева 30, тел. 2222-100, факс 2222-190
www.dznbgd.com

Дом здравља Обреновац
Обреновац, Војводе Мишића 231, тел. 8721-812, 8721-909, факс 8720-142, 8720-143
www.domzdravljaobrenovac.com

Дом здравља "Др Милутин Ивковић" - Палилула
Кнез Данилова 16, тел. 3224-321, факс 3248-844
www.dzpalilula.org.rs

Дом здравља Раковица
Краљице Јелене 22, тел. 3054-400
www.dzrakovica.rs

Дом здравља Савски венац
Пастерова 1, тел. 2068-800, 2068-802
www.dzsvenac.rs

Дом здравља Сопот
Сопот, Јелице Миловановић 12, тел. 8251-288
sopot.dz.rfzo.rs

Дом здравља Стари град
Симина 27, тел. 3215-600, факс3215-601
www.dzstarigrad.org

Дом здравља "Др Симо Милошевић" - Чукарица
Пожешка 82, тел. 3538-300
www.dzcukarica.rs