Клинике, болнице, заводи, институти

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Пастерова 2, 3618-444, 3617-777, факс 2657-949
www.kcs.ac.rs

Ургентни центар, Пастерова 2, 3618-444
Поликлиника Клиничког центра, Вишеградска 26, 3617-777
Клиника за инфективне и тропсске болести, Булевар ослобођења 16, 2683-366
Клиника за неурохирургију, Др Косте Тодоровића 4, 3662-258
Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Др Суботића 13, 3639 - 709
Клиника за хематологију, Др Косте Тодоровића 2, 366-3366
Клиника за психијатрију, Пастерова 2, 2657-955
Клиника за неурологију, Др Суботића Старијег 6, 3064-200
Клиника за кардиологију, Др Косте Тодоровића 8, 3065-176
Клиника за кардиохирургију, Др Косте Тодоровића 8, 3065-176
Клиника за васкуларну хирургију, Др Косте Тодоровића 8, 3065-176
Клиника за пулмологију, Др Косте Тодоровића 26, 3618-476
Клиника за грудну хирургију, Др Косте Тодоровића 26, 3663-184
Клиника за дигестивну хирургију – Др Косте Тодоровића 6, 3663-749, 3663-207
Клиника за гастроентерологију, Косте Тодоровића 2, 3663-049
Клиника за урологију, Ресавска 51, 3663-207, 3663-208
Клиника за нефрологију, Пастерова 2, 3617-127
Клиника за гинекологију и акушерство, Косте Тодоровића 26, 3615-592
Клиника за очне болести, Пастерова 2, 3618-444
Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, Пастерова 2, 2643-694
Клиника за дерматовенерологију, Делиградска 34, 3662-449, 3662-481
Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Косте Тодоровића 26, 3617-777
Клиника за алергологију и имунологију, Др Косте Тодоровића 2, 3663-222
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, Пастерова 2, 3615-605
Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију, Звечанска 9, 2647-766
Центар за медицинску биохемију, Вишеградска 26, 3663-205
Центар за нуклеарну медицину, Вишеградска 26, 3615-641
Центар за анестезиологију и реаниматологију, Пастерова 2, 3618-444
Центар за радиологију и магнетну резонанцу, Пастерова 2, 3615-554
Пејсмејкер центар, Др Косте Тодоровића 8, 3615-621
Центар за научно-истраживачки рад, образовно-наставну делатност, Вишеградска 26, 3663-162
Служба за болничку епидемиологију и хигијену исхране, Пастерова 2, 3662-351
Служба за фармацеутску делатност и снабдевање, Вишеградска 26, 3610-668
Служба за микробиологију, Пастерова 2, 3662-276
Служба за патохистологију, Косте Тодоровића 6, 366-3753
Служба за организацију, планирање, социјалну медицину, економију пословања и медицинску информатику, Пастерова 2, 3662-020
Служба за правне послове, Пастерова 2, 3618-444
Служба за економско финансијске послове, Пастерова 2, 2688-080
Служба за техничке и друге послове, Пастерова 2, 2642-960

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ:
КБЦ "Звездара", Димитрија Туцовића 161, 3806-969, www.kbczvezdara.rs
КБЦ "Земун", Земун, Вукова 9, 3772-666, www.kbczemun.rs
КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Хероја Милана Тепића 1, 3630-600, www.dragisamisovic.bg.ac.rs
КБЦ "Бежанијска коса", Земун, Бежанијска коса бб, 3010-777, www.bkosa.rs

КЛИНИКЕ:
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић", Сокобањска 13, 2660-755, www.rehabilitacija.rs
Kлиникa зa неурологију и психијaтрију зa децу и омлaдину, Др Суботићa 6a, 2658-355
Универзитетскa дечјa клиникa, Tиршовa 10, 2060-600, www.udk.bg.ac.rs
Гинеколошко-aкушерскa клиникa "Нaродни фронт", Краљице Наталије 62, 2068 - 250, www.gakfront.org

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ:
Специјaлнa болницa "Свети Сaвa", Немaњинa 2, 2066-800, www.svetisava.rs
Специјална болница за психијатријске болести "Др Лaзa Лaзaревић", Вишегрaдскa 26, 3636-400, www.lazalazarevic.rs
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Сокобањска 17а, 2667-755, www.sbcprn.com
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Булевар војводе Путника 7, 2650-246, www.zop.rs
Специјална болница за болести зависности, Теодора Драјзера 44, 3671-429, www.drajzerova.org.rs
Специјална болница за интерне болести, Младеновац, Војводе Мишића 2, 8231-988, www.sbib.rs
Специјална болница за ендемску нефропатију, Лазаревац, Ђорђа Ковачевића 27, 8120-164, www.nefropatijalaz.org.rs

ЗАВОДИ:
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Бул. Франше Д'Епереа 5, тел. 194, 3615-001, 3614-690, www.beograd94.rs
Градски завод за јавно здравље, Бул. деспота Стефана 54а, 2078-600, www.zdravlje.org.rs
Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Прешевска 35, тел. 3811-800, www.bolestipluca.org.rs
Градски завод за кожне и венеричне болести, Џорџа Вашингтона 17, 3249-192, beogradgzkvb.zavod.rfzo.rs
Градски завод за геронтологију, Краља Милутина 52/I, 2067-800, www.gerontology.co.rs
Завод за здравствену заштиту студената, Крунска 57, тел. 2433-488, www.zzzzsbg.rs​
Завод за биоциде и медицинску екологију, Требевићка 16, 3054-000, www.biocidi.org.rs
Завод за здравствену заштиту радника МУП-а, Дурмиторска 9, 3615-665, www.zzzzmup.rs
Завод за фармацију Србије, Војводе Степе 458, 3986-748
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Краља Милутина 52, 2681-667, www.zgp.org.rs

ИНСТИТУТИ:
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић – Батут", Др Суботића 5, 2684-566, www.batut.org.rs
Институт за трансфузију крви Србије, Светог Саве 39, 2442-651, www.nbti.org.rs
Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак", Војводе Степе 458, 3953-700, www.torlakinstitut.com
Институт за неонатологију, Краља Милутина 50, 3630-101, www.neonatologija.rs
Институт зa ортопедско-хируршке болести "Бaњицa", Mихaјлa Aврaмовићa 28, 6660-466, www.iohbb.edu.rs
Институт зa кaрдиовaскулaрне болести "Дедиње", Херојa Mилaнa Tепићa 1, 3601-701, www.ikvbd.com
Институт зa здрaвствену зaштиту мaјке и дететa Србије "Др Вукaн Чупић", Нови Беогрaд, Рaдојa Дaкићa 6-8, 3108-108, www.imd.org.rs
Институт зa ментaлно здрaвље, Палмотићева 37, 3307-500, www.imh.org.rs
Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, 2067-100, www.ncrc.ac.rs
Институт за реуматологију, Ресавска 69, 3600-800, www.reumatologija.org.rs
Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, 2660-266, www.rehabilitacija.com

Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 2662-755, www.vma.mod.gov.rs