Дежурне здравствене установе

Поред доле наведених дежурних здравствених установа, скоро све веће установе имају ноћна дежурства.

ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ

00.00-24.00:

УРГЕНТНИ ЦЕНТАР, Пастерова 2, тел. 3618-444
ХИТНА ПОМОЋ, Булевар Франше Д'Епереа 5, тел. 194
- Амбуланта за одрасле, Булевар Франше Д'Епереа 5, тел. 3615-001 лок. 119

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ДЗ ВРАЧАР, Кнегиње Зорке 15, тел. 2441-413
СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ДЗ СТАРИ ГРАД, Обилићев венац 30, тел. 2635-236

Дежурају и службе хитне помоћи домова здравља Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац и Обреновац

19.00-07.00:

ХИТНА ПОМОЋ
- Амбуланта за децу, Булевар Франше Д'Епереа 5, тел. 3615-001 лок. 129
- Ноћна амбуланта "Земун", Карађорђев трг 4, тел. 2600-192
- Ноћна амбуланта "Стари град", Краља Петра 10а, тел. 3282-351